Zbiorniki na chemikalia

Zbiorniki na chemikalia (substancje żrące, trujące i niebezpieczne) produkujemy z tworzyw sztucznych o odpowiedniej odporności chemicznej na dane medium. Zbiorniki są przeznaczone do magazynowania chemikaliów (część zbiorników z tej grupy będzie podlegać pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego), jak i wsparcia prowadzonych procesów technologicznych (zbiorniki procesowe). Są ta zbiorniki bezciśnieniowe.

Zastosowanie zbiorników chemoodpornych

Zbiorniki chemoodporne z tworzywa doskonale sprawdzają się do przechowywania substancji żrących, które wymagają zapewnienia odpowiednich warunków magazynowych (np. nie mogą zmienić swoich właściwości pod wpływem czynników zewnętrznych).

W przedsiębiorstwach produkcyjnych zbiorniki są wykorzystywane dla takich substancji jak np.: ług sodowy NaOH 50%, stężony perhydrol, węglan wapnia CaCO3, kwas solny HCl, kwas siarkowy H2SO4, kwas azotowy HNO3, kwas fosforowy (IV) H3PO4, kwas mrówkowy CH2O2, chloran sodu NaClO3, podchloryn sodu NaClO, roztwór formaldehydu, woda amoniakalna NH4OH/mocznik,  koagulanty żelazowe PIX (siarczany, chlorki oraz chlorosiarczany żelaza), koagulanty glinowe PAX (siarczan glinu), ścieki żrące czy inne środki żrące i trujące, stężone zasady i kwasy. W przypadku zbiorników do magazynowania tych substancji należy pamiętać, że będą one podlegać pod dozór UDT.

Wśród pozostałych zastosowań wymienić można zbiorniki na: środek pianotwórczy, glikol, solanka, (magazynowe, do kąpieli solankowych, układy do roztwarzania soli), horolith, woda demineralizowana, środek odladzający/przeciw oblodzeniu – clariant, ścieki przemysłowe/radioaktywne/poszpitalne (instalacje do neutralizacji ścieków o wysokiej zawartości fosforanów po procesach mycia urządzeń mleczarskich kwasem ortofosforowym i preparatami pochodnymi z udziałem kwasu), kiszonki i wiele innych.

Wykonanie zbiorników na chemikalia

Zbiorniki magazynowe i procesowe oraz ich elementy konstrukcyjne są realizowane m.in. z HDPE, polichlorku winylu, polietylenu PE 100, PE 100 RC, polipropylenu PP, PP-DWU, PP POLYSTONE, PVDF, E-CTFE, TWS (Tworzywo Wzmacniane Szkłem, inne nazwy to GRP, FRP). Każdorazowo, w zależności od parametrów medium, dobieramy odpowiedni materiał wykonania zbiornika.

W większości przypadków zbiorniki produkowane są z gotowych arkuszy tworzywa – płyty zgrzewamy doczołowo według wytycznych normy DVS.

Wyposażenie zbiorników

Zbiorniki na chemikalia wyposażamy w niezbędne elementy konstrukcyjne takie jak np. włazy dachowe lub boczne, wzierniki, króćce, drabiny, pomosty obsługowe, kraty pomostowe czy systemy mocowania do podłoża.

Dodatkowo, w zależności od przeznaczenia, zbiorniki mogą wymagać zastosowania odpowiedniej armatury zabezpieczającej: wskaźników poziomu cieczy, czujników przepełnienia i wycieku, pomiaru przepływu, układów grzejnych czy układów sterowania i kontrolno-pomiarowych.

W przypadku zbiorników na chemikalia realizujemy także orurowania (przesyłowe, dozujące lub mieszające), odprowadzenie oparów i gazów kanałami chemoodpornymi, wyposażenie w pompy dozujące, mieszadła, stacje UNO, itd.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

Zbiornik magazynowy koagulantów glinowych PAX o pojemności od 1,6 do 21 m3, z tworzywa

Oferujemy produkowane przez nas zbiorniki magazynowe koagulantów glinowych PAX. Są to zbiorniki o wysokiej odporności chemicznej, o zakresie pojemności od 1,60 do 21 m3. Produkujemy swoje zbiorniki z tworzyw sztucznych (m.in. polipropylenu PP i polietylenu PE). Jesteśmy certyfikowanym przez UDT producentem zbiorników bezciśnieniowych i zapewniamy realizację zadania z pełną obsługą związaną z procedurami Urzędu Dozoru Technicznego. Pojemności zbiorników z typoszeregu: 1,6 m3 / 2,1 m3 / 3,1 m3 / 3,2 m3 / 4,2 m3 / 4,3 m3 / 6,4 m3 / 8,3 m3 / 8,5 m3 / 10,5 m3 / 15,5 m3 / 21 m3. Dokładne wymiary znajdziesz w tabeli w opisie produktu. 

Zbiornik magazynowy koagulantów żelazowych PIX o pojemności od 1,6 do 21 m3, z tworzywa

Produkujemy zbiorniki magazynowe koagulantów żelazowych PIX o pojemności od 1,60 do 21 m3. Nasze zbiorniki chemoodporne wykonujemy z tworzyw sztucznych, takich jak polietylen i polipropylen. Zbiorniki wykorzystywane są przede wszystkim w oczyszczalniach ścieków jak i na stacjach uzdatnia wody. Pojemności zbiorników z typoszeregu: 1,6 m3 / 2,1 m3 / 3,1 m3 / 3,2 m3 / 4,2 m3 / 4,3 m3 / 6,4 m3 / 8,3 m3 / 8,5 m3 / 10,5 m3 / 15,5 m3 / 21 m3. Dokładne wymiary znajdziesz w tabeli w opisie produktu. 

Zbiornik magazynowy kwasu solnego HCl o pojemności od 1,6 do 21 m3, z tworzywa sztucznego odpornego chemicznie

Produkujemy zbiorniki magazynowe na kwas solny HCl o pojemności od 1,6 do 21 m3. Zbiorniki wykonujemy z odpornych chemicznie tworzyw sztucznych. Dodatkowo, w celu ochrony wód i gruntu przed wyciekiem medium stosujemy wanny wychwytująco-zabezpieczające, których powierzchnia jest dopasowana do wymiarów oraz pojemności zbiornika HCl. Pojemności zbiorników z typoszeregu: 1,6 m3 / 2,1 m3 / 3,1 m3 / 3,2 m3 / 4,2 m3 / 4,3 m3 / 6,4 m3 / 8,3 m3 / 8,5 m3 / 10,5 m3 / 15,5 m3 / 21 m3. Dokładne wymiary znajdziesz w tabeli w opisie produktu. 

Zbiornik magazynowy ługu sodowego NaOH o pojemności od 1,6 do 21 m3, z tworzywa PE100, odporny chemicznie

Produkujemy zbiorniki magazynowe na ług sodowy o pojemności od 1,60 do 21 m3. Zbiorniki wykonujemy z termoplastów o wysokiej odporności chemicznej. Jako zabezpieczenie przed wyciekiem substancji stosujemy wanny wychwytująco-zabezpieczające o powierzchni dostosowanej do wymiarów i pojemności zbiornika. Zakres prac obejmuje niezbędne procedury dozorowe UDT. Pojemności zbiorników z typoszeregu: 1,6 m3 / 2,1 m3 / 3,1 m3 / 3,2 m3 / 4,2 m3 / 4,3 m3 / 6,4 m3 / 8,3 m3 / 8,5 m3 / 10,5 m3 / 15,5 m3 / 21 m3. Dokładne wymiary znajdziesz w tabeli w opisie produktu. 

Zbiornik tworzywowy chemoodporny – wykonanie na indywidualne zamówienie

Oferujemy wykonanie dedykowanych zbiorników chemoodpornych z tworzyw sztucznych. Poza standardowym typoszeregiem produkujemy zbiorniki na wymiar dla obiektów przemysłowych, przedsiębiorstw, które wymagają indywidualnego podejścia. Zadania realizujemy w oparciu o gotowe projekty lub poprzedzamy je konsultacją założeń - wszystko po to, by zbiornik został wykonany zgodnie z aktualnymi normami, optymalnie technicznie i ekonomicznie. Produkujemy zbiorniki cylindryczne, prostopadłościenne o wymiarach dostosowanych do wymaganej pojemności oraz warunków posadowienia.

Zbiorniki magazynowe glikolu o pojemności od 1,6 do 21 m3, z tworzywa sztucznego odpornego chemicznie

Produkujemy zbiorniki na glikol o pojemności od 1,60 do 21,00 m3  z certyfikowanych tworzyw sztucznych (polietylen PE, polipropylen PP) o wysokiej odporności na chemikalia. Zbiorniki wyposażamy w niezbędne komponenty dodatkowe, systemy sterowania i automatykę. Produkcję zbiorników poprzedzamy obliczeniami wytrzymałościowymi i po wykonaniu zbiornika niezbędne testy jakościowe we własnym laboratorium. Pojemności zbiorników z typoszeregu: 1,6 m3 / 2,1 m3 / 3,1 m3 / 3,2 m3 / 4,2 m3 / 4,3 m3 / 6,4 m3 / 8,3 m3 / 8,5 m3 / 10,5 m3 / 15,5 m3 / 21 m3. Dokładne wymiary znajdziesz w tabeli w opisie produktu. 

Zbiorniki procesowe do mieszania, dozowania chemikaliów, koagulantów, kwasów oraz zasad

Oferujemy zbiorniki procesowe z tworzyw termoplastycznych przeznaczone do przetwarzania związków chemicznych w realizowanych procesach przemysłowych. Produkujemy zbiorniki o wysokiej odporności chemicznej pozwalającej na bezpieczne użytkowanie zbiornika przez wiele lat. Zbiorniki procesowe w zależności od wyposażenia służą np. do mieszania, dozowania, rozcieńczania, miksowania chemikaliów, koagulantów, kwasów oraz zasad.