Zbiorniki modułowe na wodę typu AmargTank MultiPower

Produkowane przez nas bezciśnieniowe zbiorniki typu AmargTank MultiPower na wodę są przeznaczone do zabudowy wewnątrz budynków. Ich główne zastosowanie to zapewnienie odpowiednich ilości wody pitnej lub wody do celów przeciwpożarowych, jak również magazynowanie wody deszczowej w budynkach użyteczności publicznej, gdzie nie ma możliwości posadowienia zbiornika podziemnego.

Zastosowanie wewnętrznych zbiorników na wodę

Bezciśnieniowe zbiorniki na wodę w większości przypadków znajdują zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej (m.in. szpitale, ośrodki zdrowia, uczelnie wyższe, biurowce, teatry itp.), ale z powodzeniem są wykorzystywane także w przedsiębiorstwach przemysłowych np. pod kątem magazynowania wody do celów produkcyjnych.

Wykonanie zbiorników modułowych AmargTank MultiPower na wodę

Zbiorniki na wodę pitną, ppoż. i deszczową wykonujemy z płyt modułowych tworzywa sztucznego P-COPO lub polietylenu HDPE. Są to konstrukcje prostopadłościenne, które nie wymagają stosowania dodatkowych wzmocnień stalowych narażonych na korozję (płyty posiadają wewnątrz swojej konstrukcji żebra w rozstawie 50/50 lub 50/100). Dzięki wykonaniu z tworzywa sztucznego optymalizujemy koszty związane z eksploatacją takiego zbiornika oraz zyskujemy na potencjalnych naprawach i remontach.

W większości przypadków budowę zbiorników realizujemy na miejscu – wynika to z faktu, że wniesienie gotowego zbiornika wymagałoby zmian konstrukcyjnych budynku takich jak np. wyburzenie ścian czy poszerzenie otworów drzwiowych, lub w niektórych sytuacjach byłoby wręcz niemożliwe.

Warto podkreślić, że stosowane płyty modułowe MultiPower posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny, co jest niezwykle ważne w przypadku zbiorników na wodę pitną.

Wyposażenie zbiorników na wodę

Zbiorniki na wodę wyposażamy m.in. w zawory pływakowe, zawody napełniające, antyskażeniowe, układy sterownicze.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

Zbiornik przeciwpożarowy panelowy AmargTank MultiPower z tworzywa na wodę do montażu wewnątrz garażu, piwnicy

Oferujemy zbiorniki panelowe AmargTank MultiPower z płyt tworzywa sztucznego do magazynowania wody na cele przeciwpożarowe do zastosowania wewnątrz budynków - w trudnodostępnych, ciasnych pomieszczeniach, gdzie wniesienie gotowego zbiornika nie jest możliwe lub wymaga kosztownych remontów. Zbiornik na wodę dostosowujemy do miejsca posadowienia, odpowiednio dobierając jego wymiary, kształt, pojemność oraz ilość króćców. Standardowe pojemności zbiorników prostopadłościennych na wodę: 6, 8, 15, 20, 30, 50, 100, 150 m3.

Zbiornik rezerwowy wody pitnej zapasowy buforowy AmargTank MultiPower z PE / PP do hoteli, pensjonatów, szkół, szpitali, zakładów produkcyjnych

Produkujemy zbiorniki rezerwowe na wodę typu AmargTank MultiPower, wewnętrzne, wykonane z certyfikowanych i atestowanych tworzyw sztucznych. Zbiorniki prostopadłościenne konstruujemy z modułowych płyt tworzywowych, dzięki czemu w sytuacjach, gdy nie jest możliwy montaż zbiornika w całości, jesteśmy w stanie wykonać zabudowę w ciasnym pomieszczeniu (często są to piwnice lub garaże), bez konieczności przebudowy ciągów komunikacyjnych czy innych ingerencji w budynek. Standardowe pojemności zbiorników prostopadłościennych na wodę: 6, 8, 15, 20, 30, 50, 100, 150 m3.

Zbiornik wewnętrzny panelowy wody pitnej AmargTank MultiPower, PP z atestem PZH montowany w ciasnym pomieszczeniu piwnicznym przyziemiu

Oferujemy bezciśnieniowe, prostopadłościenne zbiorniki modułowe wody pitnej typu AmargTank MultiPower do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Zbiorniki produkujemy z tworzyw atestowanych przez Państwowy Zakład Higieny. Nasze rozwiązania zapewniają utrzymanie wymaganych parametrów wodny pitnej. Standardowe pojemności zbiorników prostopadłościennych na wodę: 6, 8, 15, 20, 30, 50, 100, 150 m3.