Zbiorniki magazynowe

Zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych są przeznaczone do przechowywania substancji żrących, trujących i niebezpiecznych w przedsiębiorstwach przemysłowych. W zależności od medium wyróżnić można zbiorniki dozorowe, czyli podlegające pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego. Wymaga to dokonania formalności jeszcze przed rozpoczęciem produkcji zbiornika (zapewniamy wsparcie we wszystkich procedurach dozorowych). Dla zbiorników dozorowych przeznaczonych do magazynowania ługu sodowego, kwasu solnego oraz koagulantów PIX/PAX opracowaliśmy gotowy typoszereg.

Zastosowanie zbiorników magazynowych

Zbiorniki magazynowe odporne chemicznie są przeznaczone do przechowywania większej ilości medium – stanowią one idealne rozwiązanie w przypadku, gdy dotychczas chemikalia przechowywano w mniejszych zbiornikach IBC. Dzięki zastosowaniu jednego zbiornika magazynowego o większej pojemności przedsiębiorstwo zyskuje oszczędności pod kątem zamówienia (rzadsze dostawy medium cysterną), a także kwestii związanych z poprawą BHP.

Wykonanie zbiorników magazynowych

W większości przypadków zbiorniki magazynowane są wykonywane jako konstrukcje pionowe, cylindryczne. Produkujemy je z takich tworzyw jak HDPE, polichlorek winylu, polietylen PE 100, PE 100 RC, polipropylen PP, PP-DWU, PP POLYSTONE, PVDF, E-CTFE. Materiał wykonania jest zależny od parametrów medium (stężenie, gęstość, skład procentowy), jakie będzie magazynowane w zbiorniku. Produkcja jest realizowana ściśle według wytycznych normy DVS i poprzedzona obliczeniami statyki.

Zabezpieczenie zbiorników magazynowych przed wyciekiem medium

Przy magazynowaniu substancji żrących istotną rolę odgrywa zabezpieczenie zbiornika pod kątem ewentualnego wycieku. Ochronę realizujemy dzięki zastosowaniu w konstrukcji zbiornika drugiego płaszcza, który stanowi swego rodzaju wannę wychwytującą. Innym sposobem jest wykonanie płaszcza z układem monitorowania szczelności zbiornika lub zastosowanie wanny wychwytująco-zabezpieczającej.

Wyposażenie zbiorników magazynowych

Produkowane przez nas zbiorniki magazynowe wyposażamy we włazy, króćce czy kraty pomostowe oraz w dostosowaną do potrzeb armaturą zabezpieczającą (m.in. czujniki przecieku, przepływu, poziomu cieczy, układy grzejne – niezbędne w przypadku magazynowania np. ługu sodowego, dla którego należy utrzymać odpowiednią temperaturę).

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

Zbiornik magazynowy koagulantów glinowych PAX o pojemności od 1,6 do 21 m3, z tworzywa

Oferujemy produkowane przez nas zbiorniki magazynowe koagulantów glinowych PAX. Są to zbiorniki o wysokiej odporności chemicznej, o zakresie pojemności od 1,60 do 21 m3. Produkujemy swoje zbiorniki z tworzyw sztucznych (m.in. polipropylenu PP i polietylenu PE). Jesteśmy certyfikowanym przez UDT producentem zbiorników bezciśnieniowych i zapewniamy realizację zadania z pełną obsługą związaną z procedurami Urzędu Dozoru Technicznego. Pojemności zbiorników z typoszeregu: 1,6 m3 / 2,1 m3 / 3,1 m3 / 3,2 m3 / 4,2 m3 / 4,3 m3 / 6,4 m3 / 8,3 m3 / 8,5 m3 / 10,5 m3 / 15,5 m3 / 21 m3. Dokładne wymiary znajdziesz w tabeli w opisie produktu. 

Zbiornik magazynowy koagulantów żelazowych PIX o pojemności od 1,6 do 21 m3, z tworzywa

Produkujemy zbiorniki magazynowe koagulantów żelazowych PIX o pojemności od 1,60 do 21 m3. Nasze zbiorniki chemoodporne wykonujemy z tworzyw sztucznych, takich jak polietylen i polipropylen. Zbiorniki wykorzystywane są przede wszystkim w oczyszczalniach ścieków jak i na stacjach uzdatnia wody. Pojemności zbiorników z typoszeregu: 1,6 m3 / 2,1 m3 / 3,1 m3 / 3,2 m3 / 4,2 m3 / 4,3 m3 / 6,4 m3 / 8,3 m3 / 8,5 m3 / 10,5 m3 / 15,5 m3 / 21 m3. Dokładne wymiary znajdziesz w tabeli w opisie produktu. 

Zbiornik magazynowy kwasu solnego HCl o pojemności od 1,6 do 21 m3, z tworzywa sztucznego odpornego chemicznie

Produkujemy zbiorniki magazynowe na kwas solny HCl o pojemności od 1,6 do 21 m3. Zbiorniki wykonujemy z odpornych chemicznie tworzyw sztucznych. Dodatkowo, w celu ochrony wód i gruntu przed wyciekiem medium stosujemy wanny wychwytująco-zabezpieczające, których powierzchnia jest dopasowana do wymiarów oraz pojemności zbiornika HCl. Pojemności zbiorników z typoszeregu: 1,6 m3 / 2,1 m3 / 3,1 m3 / 3,2 m3 / 4,2 m3 / 4,3 m3 / 6,4 m3 / 8,3 m3 / 8,5 m3 / 10,5 m3 / 15,5 m3 / 21 m3. Dokładne wymiary znajdziesz w tabeli w opisie produktu. 

Zbiornik magazynowy ługu sodowego NaOH o pojemności od 1,6 do 21 m3, z tworzywa PE100, odporny chemicznie

Produkujemy zbiorniki magazynowe na ług sodowy o pojemności od 1,60 do 21 m3. Zbiorniki wykonujemy z termoplastów o wysokiej odporności chemicznej. Jako zabezpieczenie przed wyciekiem substancji stosujemy wanny wychwytująco-zabezpieczające o powierzchni dostosowanej do wymiarów i pojemności zbiornika. Zakres prac obejmuje niezbędne procedury dozorowe UDT. Pojemności zbiorników z typoszeregu: 1,6 m3 / 2,1 m3 / 3,1 m3 / 3,2 m3 / 4,2 m3 / 4,3 m3 / 6,4 m3 / 8,3 m3 / 8,5 m3 / 10,5 m3 / 15,5 m3 / 21 m3. Dokładne wymiary znajdziesz w tabeli w opisie produktu. 

Zbiorniki magazynowe glikolu o pojemności od 1,6 do 21 m3, z tworzywa sztucznego odpornego chemicznie

Produkujemy zbiorniki na glikol o pojemności od 1,60 do 21,00 m3  z certyfikowanych tworzyw sztucznych (polietylen PE, polipropylen PP) o wysokiej odporności na chemikalia. Zbiorniki wyposażamy w niezbędne komponenty dodatkowe, systemy sterowania i automatykę. Produkcję zbiorników poprzedzamy obliczeniami wytrzymałościowymi i po wykonaniu zbiornika niezbędne testy jakościowe we własnym laboratorium. Pojemności zbiorników z typoszeregu: 1,6 m3 / 2,1 m3 / 3,1 m3 / 3,2 m3 / 4,2 m3 / 4,3 m3 / 6,4 m3 / 8,3 m3 / 8,5 m3 / 10,5 m3 / 15,5 m3 / 21 m3. Dokładne wymiary znajdziesz w tabeli w opisie produktu.