Zbiorniki rezerwowe wody pitnej typu AmargTank MultiPower

Wykonujemy wewnętrzne zbiorniki rezerwowe wody pitnej służące do magazynowania wody do celów socjalno-bytowych. Zbiorniki wykonujemy z tworzywa posiadającego atesty Państwowego Zakładu Higieny, co pozwala zapewnić najwyższe standardy higieniczne.

Przeznaczenie i wykonanie zbiorników na wodę pitną

Zbiorniki rezerwowe wody pitnej o konstrukcji modułowej (płyty MultiPower z tworzywa PP-COPO / HDPE) znajdują zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, takich jak m.in. szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, sanatoria, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hotele, pensjonaty, szkoły, budynki wielorodzinne, itp.

Rozwiązanie konstrukcyjne (typ AmargTank MultiPower) zbiorników rezerwowych wody pitnej doskonale sprawdza się w przypadkach, gdzie nie ma możliwości wniesienia zbiornika w całości. Budowa na miejscu nie wymaga długiego wyłączenia instalacji z ruchu, długich przerw technicznych czy konieczności transferu pacjentów, mieszkańców czy gości danego ośrodka do innej placówki.

Najważniejsze cechy wewnętrznych zbiorników przeciwpożarowych z tworzywa

Zbiorniki o odpowiednio zaprojektowanej pojemności pozwalają zapewnić minimalne ilości wody, na jakie wskazuje zapis § 41  Rozporządzenia Ministra Zdrowia, który mówi, że „Rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę zapewnia co najmniej jej 12-godzinny zapas”.

Dodatkowo warto podkreślić cechy, takie jak:

  • konstrukcja modułowa z tworzywa odpornego na korozję – ograniczenie kosztów związanych z naprawami, remontami,
  • certyfikowane tworzywo pozwalające zapewnić wysoką czystość wody i najwyższe standardy higieniczne,
  • możliwość zabudowy wewnątrz pomieszczeń, które dotąd nie były użytkowane, dostosowując zbiornik do warunków panujących w miejscu posadowienia.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Zbiornik rezerwowy wody pitnej zapasowy buforowy AmargTank MultiPower z PE / PP do hoteli, pensjonatów, szkół, szpitali, zakładów produkcyjnych

Produkujemy zbiorniki rezerwowe na wodę typu AmargTank MultiPower, wewnętrzne, wykonane z certyfikowanych i atestowanych tworzyw sztucznych. Zbiorniki prostopadłościenne konstruujemy z modułowych płyt tworzywowych, dzięki czemu w sytuacjach, gdy nie jest możliwy montaż zbiornika w całości, jesteśmy w stanie wykonać zabudowę w ciasnym pomieszczeniu (często są to piwnice lub garaże), bez konieczności przebudowy ciągów komunikacyjnych czy innych ingerencji w budynek. Standardowe pojemności zbiorników prostopadłościennych na wodę: 6, 8, 15, 20, 30, 50, 100, 150 m3.

Zbiornik wewnętrzny panelowy wody pitnej AmargTank MultiPower, PP z atestem PZH montowany w ciasnym pomieszczeniu piwnicznym przyziemiu

Oferujemy bezciśnieniowe, prostopadłościenne zbiorniki modułowe wody pitnej typu AmargTank MultiPower do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Zbiorniki produkujemy z tworzyw atestowanych przez Państwowy Zakład Higieny. Nasze rozwiązania zapewniają utrzymanie wymaganych parametrów wodny pitnej. Standardowe pojemności zbiorników prostopadłościennych na wodę: 6, 8, 15, 20, 30, 50, 100, 150 m3.