Polityka prywatności

AMARGO® sp. z o.o. sp.k., do której należy marka dystrybucyjna Amargo Twinn, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych dnia 25.05.2018 roku, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88), pragnie przedstawić informacje na temat wykorzystywania Państwa danych.

Przez dane osobowe rozumiemy, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są to np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w stopce poczty elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w aplikacjach, plikach cookies (strony lub sklepów) lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używają Państwo podczas korzystania z naszych usług. Dane osobowe pokazujemy również podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby obsługi Państwa umów / zleceń np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, transportowo – logistyczne, informatyczne, prawne, księgowe.

Przetwarzamy te dane, które zostały podane nam dobrowolnie przez Odbiorców – również przedstawicieli Odbiorców (niepodanie danych uniemożliwi realizację oferty / zamówienia / umowy / zlecenia) oraz pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, na przykład Krajowego Rejestru Sądowego, i wykorzystujemy je do sfinalizowania umowy lub zlecenia sprzedaży między Stronami, tworzenia statystyk, analiz i zestawień, a także do generowania treści reklamowych oraz kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług.

W naszej bazie posiadamy i przetwarzamy dane Klientów, Potencjalnych Klientów, Partnerów i innych Podmiotów związanych w jakikolwiek sposób z AMARGO® . Dane Państwa będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa – z reguły 10 lat od momentu, w którym operacje, transakcje sprzedażowe zostały ostatecznie rozliczone, a także od ustania wszelkiej gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych, a także marketingowych na potrzeby personalizowania treści komunikatów. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AMARGO® , którym jest:

 • monitorowanie Państwa aktywności na naszej witrynie internetowej m.in. w celu analizy funkcjonalności tej platformy, poprawy nawigacji na stronie, oszacowania zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami,
 • prowadzenie działań marketingowych,
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon,
 • obsługa Państwa postulatów oraz zapytań przekazywanych w szczególności działowi Handlowemu i Obsługi Klienta oraz przez formularze kontaktowe,
 • organizacja ofert specjalnych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo brać udział,
 • prowadzenie analiz statystycznych.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez AMARGO® polegają na wzajemnych operacjach ofertowo / handlowych, koordynacji działań handlowych, marketingowych, szkoleniowych, oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz wiedzy w przedmiocie prowadzonej działalności.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich  danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przez administratora danych rozumiemy podmiot decydujący o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane. Administratorem Państwa danych jest AMARGO® sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: ado@amargo.pl

Pragniemy poinformować, że zebrane przez nas dane na Państwa temat wykorzystujemy, ponieważ zależy nam na stałym kontakcie, relacji biznesowej i interakcji. Dzięki temu będą Państwo na bieżąco, jeżeli chodzi o ciekawostki ze świata tworzyw, nowe technologie, rozwiązania.

Zespół Amargo Twinn – marki dystrybucyjnej AMARGO
Email: biuro@amargotwinn.pl
Tel: +48 22 758 88 27

ul. Jaśminowa 16, Koprki
05-850 Ożarów Mazowiecki