Zbiorniki procesowe

Zbiorniki procesowe z tworzyw sztucznych są wykorzystywane w procesach technologicznych i służą np. do mieszania substancji, redukcji ładunku chemicznego czy dozowania medium. Jest to grupa zbiorników, która nie podlega pod dozór UDT.

Zastosowanie zbiorników procesowych

Odpowiednio zaprojektowane i wykonane zbiorniki są stosowane do przetwarzania produktów w obrębie linii produkcyjnych i pozwalają na zapewnienie ciągłości procesu realizowanego w danym zakładzie przemysłowym. Dobór materiału konstrukcyjnego zbiornika pozwala na bezpieczną i niezawodną pracę z substancją żrącą wykorzystywaną we wspomnianym procesie.

Zbiorniki procesowe są wykorzystywane w wielu branżach przemysłowych, m.in. w spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, lakierniach, galwanizerniach, stacjach uzdatniania wody czy oczyszczalniach ścieków.

Wykonanie zbiorników procesowych

Zbiorniki procesowe produkujemy z tworzyw o wysokiej odporności chemicznej, które dobieramy po poznaniu parametrów medium, z jakim będzie miał styczność. W zależności od wymagań wykonujemy zbiorniki cylindryczne lub prostopadłościenne.

Wyposażenie zbiorników procesowych

W zależności od instalacji, w której będzie pracował zbiornik, a także potrzeb danego procesu technologicznego, wyposażamy go w odpowiednie mieszadła, napędy, leje zsypowe, wizjeru, dozowniki, pompy, dysze etc. Z tego powodu dla nas, jako producenta, ważna jest informacja o funkcji, jaką będzie pełnił zbiornik, znajomość warunków pracy (medium, temperatura, miejsce posadowienia) oraz wymaganego wyposażenia.

Wyświetlanie jednego wyniku

Zbiorniki procesowe do mieszania, dozowania chemikaliów, koagulantów, kwasów oraz zasad

Oferujemy zbiorniki procesowe z tworzyw termoplastycznych przeznaczone do przetwarzania związków chemicznych w realizowanych procesach przemysłowych. Produkujemy zbiorniki o wysokiej odporności chemicznej pozwalającej na bezpieczne użytkowanie zbiornika przez wiele lat. Zbiorniki procesowe w zależności od wyposażenia służą np. do mieszania, dozowania, rozcieńczania, miksowania chemikaliów, koagulantów, kwasów oraz zasad.