Baza wiedzy

Chcesz wiedzieć ile kosztuje zbiornik chemoodporny z tworzywa sztucznego? Poznaj najważniejsze kryteria, które mają wpływ na jego cenę.

Ile kosztuje zbiornik chemoodporny z tworzywa sztucznego? Poznaj najważniejsze kryteria, które mają wpływ na jego cenę.

Pytanie „ile kosztuje zbiornik chemoodporny?” często pada z ust projektantów lub naszych Klientów końcowych. Trudno jest na nie jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ na cenę zbiornika chemoodpornego z tworzywa sztucznego ma wpływ kilka istotnych aspektów. Dlatego też ważne jest dokładne doprecyzowanie wszelkich parametrów technicznych i kryteriów, jakie powinno spełniać urządzenie. W tym celu zazwyczaj prosimy Klientów o wypełnienie prostego szablonu danych wstępnych lub gromadzimy dane podczas wspólnej rozmowy.

W kilku poniższych punktach postaramy się wskazać najważniejsze czynniki od których zależy kosztorys zbiornika.

1. Charakter pracy zbiornika

Pierwszym, dość oczywistym krokiem jest wskazanie funkcji jaką ma spełniać urządzenie oraz instalacji, w obrębie której będzie pracował zbiornik.

Z reguły zbiorniki chemoodporne służą do magazynowania szerokiej grupy substancji żrących, trujących i niebezpiecznych lub wspomagają określone procesy technologiczne (m.in. mieszalniki żrących substancji chemicznych, urządzenia do redukcji ładunku chemicznego, dozowania chemikaliów, koagulantów, kwasów oraz zasad).

2. Warunki eksploatacji zbiornika

Po drugie, zbieramy pełne dane na temat warunków pracy zbiornika chemoodpornego. Interesują nas rodzaj i właściwości związku chemicznego lub mieszaniny (skład procentowy, stężenia, gęstości), a także warunki otoczenia, w jakim zbiornik ma zostać posadowiony, m.in.:

  • minimalna i maksymalna temperatura eksploatacji,
  • narażenie na promieniowanie UV,
  • posadowienie wewnątrz / na zewnątrz obiektu,
  • zbiornik podziemny lub naziemny,
  • ewentualne ograniczenia występujące w ciągu komunikacyjnym, przez który zbiornik będzie transportowany.

Na tym etapie weryfikujemy odporność chemiczną tworzywa sztucznego planowanego do wykonania zbiornika i dokonujemy doboru parametrów do konkretnego zastosowania.

Krótkie wyjaśnienie: pod względem odporności chemicznej niezwykłe znaczenie ma zdefiniowanie zakresów stężeń oraz temperatur – także chwilowych – na przykład występujących podczas rozładunku gorącego stężonego ługu sodowego NaOH.

Właściwy dobór tworzywa użytego do wytworzenia zbiornika chemoodpornego warunkuje na wiele (dziesiątki) lat bezawaryjną i bezpieczną pracę urządzenia.

3. Geometria i wyposażenie zbiornika

Po trzecie, na cenę zbiornika chemoodpornego z tworzywa sztucznego mają wpływ konfiguracja geometrii (kształt cylindryczny / prostopadłościenny / niestandardowy, wymagane wymiary i pojemność czynna zbiornika) oraz jego wyposażenie, szczególnie armatura kontrolno-pomiarowa.

Najbardziej optymalny kosztowo kształt zbiornika magazynowego to cylindryczny o osi pionowej, o zakresie średnic umożliwiającym ekonomiczny transport zbiornika (standardowy transport przy pomocy samochodów ciężarowych z naczepą, czyli tak zwanych tirów) – korzystny wymiar średnicy mieści się w przedziale 0,6–3,2 m .

Jeśli chodzi o uzbrojenie zbiornika w podzespoły takie jak np. ogrzewanie, czujniki radarowe, mieszadła (w przypadku zbiorników procesowych), sondy, wzierniki, włazy boczne i inne – jak nie trudno się domyślić, mają one wpływ na wzrost ceny zbiornika. Zawsze wyposażenie w niezbędną armaturę i elementy jest dobierane w oparciu o konkretne potrzeby.

4. Oczekiwania Inwestora w zakresie obsługi przedsięwzięcia

Po czwarte, istotne jest jakiego zakresu obsługi oczekuje Zamawiający. Nasz zespół działa kompleksowo – od doboru właściwego rozwiązania, produkcji zbiorników, poprzez dostawę, montaż na obiekcie oraz późniejszy serwis. W ramach inwestycji zapewniamy również kompleksową obsługę pod kątem formalnoprawnym. Nie oznacza to jednak, że model współpracy może być nieco inny – zawsze dostosowujemy się do potrzeb Inwestora wybierając najbardziej korzystne rozwiązanie.

Wpływ na koszty całego przedsięwzięcia ma zatem to, czy oferujemy zbiornik chemoodporny z tworzywa sztucznego na warunkach EXW zakładu produkcyjnego Amargo, czy też należy dodatkowo przewidzieć takie składowe jak transport, rozładunek, montaż, orurowanie, drabiny, barierki, pomosty, przeprowadzenie testów, podłączenie i regulacja automatyki, szaf sterowniczych, pełne uruchomienie czy ruch próbny, regulacyjny.

Reasumując, aby wiarygodnie określić koszt zbiornika chemoodpornego z tworzywa sztucznego należy przeprowadzić praktycznie pełen audyt i dokonać doboru technicznego zbiornika oraz wyposażenia – wówczas wyklarują się koszty zbiornika, który będzie dedykowany pod Twoje konkretne potrzeby.

Pamiętaj, Amargo jest w stanie wykonać dla Ciebie niemal każdego rodzaju zbiornik, do niemal każdego zastosowania, w niemal każdych warunkach pracy. Jeśli chcesz poznać koszty urządzenia dostosowanego do Twoich potrzeb, wystarczy, że wypełnisz formularz, przekażesz nam swoją specyfikację, a my przygotujemy dla Ciebie niezobowiązującą ofertę, popartą audytem i doborem technicznym. Trafiłeś w dobre ręce!

Wróć do listy