Baza wiedzy, Case study

Jak dokonać renowacji skorodowanego stalowego zbiornika na oczyszczalni ścieków za pomocą wykładziny chemoodpornej z tworzywa PEHD

odporna chemicznie wykładzina z tworzywa do renowacji stalowego skorodowanego zbiornika montaż poprzez spawanie tworzywa

Potrzeby Klienta:

 • Uszczelnienie przeciekającej skorodowanej powierzchni osadnika wstępnego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji – konieczna pilna renowacja zbiornika
 • Minimalizacja zanieczyszczenia gleby na skutek przecieków ze zbiornika
 • Znalezienie rozwiązania optymalnego technicznie i finansowo (realizacja nowego zbiornika wiązała się z wysokimi kosztami)

 

Korzyści dla Klienta z wyłożenia osadnika wykładziną z tworzywa sztucznego

 • Ekstremalnie niski czas wykonania, co dało najkrótszy możliwy okres przestoju – Klient miał wyłączony zbiornik dosłownie na 2-3 dni, a nie na tygodnie tak jak bywa przy innych technologiach
 • Oszczędność czasu i kosztów, gdyż technologia Amargo nie narzuca konieczności precyzyjnego czyszczenia powierzchni, osuszania, przygotowywania do nałożenia warstw chemoodpornych, jak ma to miejsce np. w technologii pokrywania żywicami
 • Kompleksowa realizacja uwzględniająca projekt, wykonanie wykładziny na zakładzie produkcyjnym i montaż wkładki kwasoodpornej w istniejącym zbiorniku
 • Zastosowanie ekologicznego rozwiązania, które ograniczy szkodliwy wpływ ścieków do środowiska naturalnego
 • Wysoka odporność chemiczna zastosowanego materiału wykładziny, co wydłuży czas eksploatacji istniejącego osadnika

Dzięki zastosowaniu wykładziny chemoodpornej z tworzywa PEHD dokonaliśmy renowacji osadnika wstępnego na gminnej oczyszczalni ścieków.

Na terenie gminnej oczyszczalni ścieków znajdował się stalowy osadnik wstępny o pojemności 80 m3. Po ponad 10 latach użytkowania dno i płaszcz zbiornika uległy korozji, w związku z czym na ich powierzchni pojawiły się znaczne pęknięcia, które powodowały przecieki ścieków do gruntu. Renowacja zbiornika okazała się być nieunikniona. Oczywiście możliwe było wykonanie nowego zbiornika z tworzywa, ale niezbędne byłyby wtedy prace rozbiórkowe, wykonanie nowego projektu, uzyskanie odpowiednich zezwoleń itp. Z kolei wybudowanie kolejnego zbiornika ze stali z żywotnością na ok. 10 lat wiązałoby się z dodatkowymi kosztami systematycznych prac konserwacyjnych poprawiających jego kondycję w całym okresie eksploatacji. Wymiana osadnika na całkowicie nowy oznaczała zatem inwestycję na większą skalę, dłuższy czas realizacji, a tym samym dużo wyższe koszty. Nam udało się zaproponować rozwiązanie optymalnie finansowo, technicznie i czasowo – renowacja zbiornika (wykładzina) została wykonana w zaledwie 2-3 dni.

Stan stalowego osadnika wstępnego przed uszczelnieniem – widoczne zniszczenia zbiornika powodujące przeciek ścieków do gruntu

wypełniony zbiornik osadnik wstępny na ścieki - korozja stalowego zbiornika jak zmodernizować
opróżniony skorodowany przeciekający zbiornik kto dokona renowacji
skorodowany zbiornik stalowy na oczyszczalni ścieków przeciekający jak dokonać renowacji

Jak uszczelnić skorodowany zbiornik na oczyszczalni ścieków

Zdarza się, że w przypadku zbiorników stalowych wykonuje się np. uszczelniającą powłokę żywiczną, natomiast stan istniejącego osadnika był na tyle poważny (przeciekająca skorodowana powierzchnia), że takie rozwiązanie byłoby nieracjonalne. Dzięki możliwościom zastosowania tworzyw sztucznych w kontakcie z niebezpiecznymi, żrącymi substancjami, zaproponowaliśmy zamontowanie we wnętrzu zbiornika wkładki kwasoodpornej wykonanej z polietylenu o dużej gęstości PEHD.

 

 

Montaż wykładziny z tworzywa w zbiorniku stalowym

W ramach zadania w naszym zakładzie produkcyjnym przygotowaliśmy osobno wykładzinę na dno oraz na płaszcz zbiornika, które dostosowaliśmy do wymiarów istniejącego osadnika (średnica 5600 mm, wysokość H = 3350 mm. Aby dokonać wyłożenia zbiornika, należało go wcześniej opróżnić i wyczyścić z grubszych warstw osadu. Wykładziny przetransportowaliśmy na miejsce prac i za pomocą dźwigu rozpoczęliśmy montaż. Oba elementy tj. wkładkę na dno oraz na płaszcz zespoliliśmy ze sobą poprzez spawanie ekstruzyjne. Na koniec sprawdziliśmy szczelność spawów metodą  przeskoku iskry elektrycznej WEG, co zostało potwierdzone odpowiednim protokołem.

Na realizację składały się:

 • złożone metody obliczeniowo-projektowe podczas obliczeń i kompensacji wydłużeń cieplnych (znacząco różne parametry obu materiałów użytych w zbiorniku),
 • wykorzystanie zgrzewarki liniowej czołowej z systemem rejestracji parametrów i kompensacji sił „force-sensing” TPQ + systemu płynnego zwijania płaszczy z tworzywa dużych gabarytów,
 • obróbka CNC na powierzchni roboczej minimum 4000 x 2000 mm,
 • zgrzewanie czołowe rur HDPE SDR 17 / 11,
 • system zabezpieczenia i analizy przed naporem wód gruntowych i oddziaływaniem na materiał wykładziny.

Wykładzina z tworzywa sztucznego pozwoliła na wykorzystanie istniejącej konstrukcji do kontynuacji pracy w roli osadnika wstępnego.

Prace montażowe w ramach uszczelnienia zbiornika na ścieki

przygotowanie wykładziny dna zbiornika do naprawy skorodowanego -osadnika na oczyszczalni
wyłożenie dna osadnika zbiornika wykładzina odporna chemicznie z tworzywa montaż na miejscu
montaż wykładziny płaszcza zbiornika osadnika wstępnego producent wykładzin z tworzywa

Renowacja zbiornika – jakie korzyści daje wykładzina chemoodporna z tworzywa

Polietylen PEHD, z którego została wykonana wykładzina zbiornika, poza odpornością na działanie szkodliwych związków znajdujących się w ściekach gwarantuje pełną szczelność i nieprzepuszczalność dna oraz płaszcza zbiornika. Ze względu na to, że osadnik znajduje się na wolnym powietrzu, bardzo ważne było zapewnienie, by nowa powłoka była odporna na działanie czynników atmosferycznych. W tym celu zastosowano PEHD w kolorze czarnym, który uodparnia tworzywo na oddziaływanie promieni UV.

Izolację chemoodporną zbiorników w postaci wykładziny chemoodpornej stosuje się dla zbiorników z żelbetu lub stali, m.in. na oczyszczalniach ścieków lub w przedsiębiorstwach, w których magazynuje się materiały niebezpieczne.

Wróć do listy