Case study

Zbiornik procesowy PP z mieszadłem i dnem pochyłym dla producenta środków do prania

Zbiornik procesowy PP z mieszadłem i dnem pochyłym dla producenta środków do prania

Kompleksowo zrealizowaliśmy zadanie polegające na zaprojektowaniu, wytworzeniu i montażu zbiornika procesowego z polipropylenu PP-H. Zbiornik procesowy z mieszadłem będzie służył do produkcji szerokiej gamy środków myjąco-piorących.

Potrzeby Klienta:

 • Producent środków czystości poszukiwał dostawcy, który kompleksowo wykona dodatkowe zbiorniki procesowe z chemoodpornego tworzywa sztucznego, dzięki którym zwiększy produkcję w ramach planowanej rozbudowy zakładu
 • Istotne było zapewnienie równomiernego mieszania w całej objętości i uniemożliwienia osadzania się frakcji stałych w dolnych partiach zbiornika, a także eliminacja stref martwych
 • Należało umożliwić całkowite opróżnienie zbiornika (spłynięcia nawet gęstego medium) po cyklu produkcyjnym

Co zyskał producent środków czystości?

 • Zbiornik procesowy z tworzywa o wysokiej odporności chemicznej i wytrzymałości, dzięki czemu będzie niezawodnie pracował z substancjami stosowanymi w produkcji środków do prania
 • Dobór odpowiedniego rodzaju mieszadła (mieszadło kubełkowe pionowe w dolnej partii zbiornika, wytwarzające zmiany ciśnienia, podrywania frakcji sedymentujących medium od dna)
 • Opróżnienie zbiornika po cyklu produkcyjnym dzięki konstrukcji zbiornika z dnem pochyłym
 • Pełne wsparcie w całym procesie realizacji inwestycji, co zapewniło sprawny przebieg prac od koncepcji po montaż zbiornika na obiekcie. Tym samym mógł realizować plany związane z rozwojem produkcji

Zbiornik procesowy z mieszadłem  założenia projektowe pod kątem produkcji

Projekt rozpoczął się od dokładnej analizy potrzeb i oczekiwanych parametrów końcowych procesu produkcji. W fazie koncepcyjnej odbyliśmy wizję lokalną i dyskusję w gronie osób decyzyjnych: Kierownika Produkcji, Szefa Utrzymania Ruchu, Dyrektora Technicznego oraz Prezesa Zarządu Zakładu.

W ramach konsultacji Inwestor otrzymał propozycję rozwiązań, popartą przykładami zrealizowanych zbiorników zbliżonego typu, wraz z omówieniem zalet i wad poszczególnych elementów i wariantów.

Faza projektowa zbiornika procesowego rozpoczęła się od dobru rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych zbiornika – aparatu, w którym odbywać się będzie produkcja szerokiej gamy środków myjąco-piorących. Między innymi będą to płyny do prania oparte o mieszanki anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych o pH w zakresie 6-9.

Aby zapewnić bezpieczny przebieg prowadzonych procesów technologicznych zweryfikowaliśmy odporność chemiczną tworzywa planowanego do zastosowania podczas budowy zbiornika chemoodpornego. W tym wypadku wybór padł na polimer z grupy poliolefin – homopolimer polipropylenu PP-H o oznaczeniu technicznym w zależności od dostawcy (np. Roechling Polystone P (grey homopolymer), Simona AG PP-DWU RAL 7032 AlphaPlus).

Następnie przystąpiliśmy do doboru typu mieszadła, mocy, ilości i kształtu łopat. Celem było zapewnienie równomiernego mieszania medium w całej objętości i brak osadzania się frakcji stałych w dolnych partiach zbiornika oraz eliminacji tzw. stref martwych.

W efekcie wcześniejszych prac mogliśmy przelać koncepcję na papier. Dodatkowo uzgodniliśmy optymalne rozmieszczenie króćców w części pobocznicy (cylindrycznej nad dnem uniesionym) oraz w pokrywie – dachu zbiornika.

Określenie optymalnej długości zabudowy króćców oraz odcinków prostych do montażu lanc było możliwe po sprawdzeniu długości i sposobów montażu oraz działania sensorów i czujników.

Gdy mieliśmy już ustalone warunki pracy i parametry medium (tj. gęstość, lepkość, temperaturę cieczy, temperaturę otoczenia), geometrię zbiornika, a także ilość, rodzaj i rozmieszczenie króćców, mogliśmy przystąpić do jednego z ważniejszych elementów projektu, czyli wykonania obliczeń wytrzymałości i statyki zbiorników z tworzywa.

Zadanie zrealizowaliśmy wspomagając się komputerowymi programami obliczeniowymi. Dzięki nim dokonaliśmy kalkulacji statyki zbiornika, określiliśmy minimalne niezbędne grubości ścianek poszczególnych fragmentów i sekcji zbiornika oraz dobraliśmy rodzaje / typy spoin.

Elementy konstrukcyjne zbiornika do produkcji środków piorących

Zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy zbiornik procesowy cylindryczny z dnem pochyłym, które umożliwi całkowite opróżnienie zbiornika (spłynięcia nawet gęstego medium) po cyklu produkcyjnym.

Wśród elementów wyposażenia zbiornika procesowego znalazły się:

 • mieszadło,
 • podpora dolna wału,
 • profile wzmacniające i podtrzymujące,
 • krata zabezpieczająca – ze względów BHP,
 • klapa rewizyjna na zawiasach.

Dobór przemysłowych mieszadeł łopatkowych Promitec – w tym przypadku Hennlich – był poprzedzony omówieniem parametrów medium, lepkości, cyklu dozowania składników i warunków pracy (określenie, czy w obrębie pracy zbiornika występują strefy zagrożenia wybuchem). Po konsultacjach ustaliliśmy:

 • niesymetryczne mocowanie względem osi zbiornika,
 • zabudowę zatapialnych mieszadeł kubełkowych pionowych w dolnej partii (typu Promi Jet, wytwarzające zmiany ciśnienia, podrywania medium od dna (frakcji sedymentujących)),
 • zabudowę łopatkowych / śmigłowych w górnej partii,
 • wał dzielony ułatwiający montaż / demontaż mieszadła niezależnie od wysokości hali.

Ponadto określone zostały moc silnika, typ motoreduktora oraz pozostałe niezbędne kwestie.

Właz / klapę rewizyjną zbiornika zamocowaliśmy na zawiasach chemoodpornych. Dodatkowo zastosowaliśmy zamykaną kratę zabezpieczającą przed przypadkowym wpadnięciem do zbiornika. Wszystko po to, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja zadania została z sukcesem wykonana w ustalonym harmonogramie. Wszelkie prace były poparte testami i próbami oraz odbiorami technicznymi. Wedle ustalonego zakresu zrealizowaliśmy montaż, wykonaliśmy rurociągi, zalanie, rozruch próbny, ruch regulacyjny oraz asysta podczas pierwszego załadunku / rozładunku.

Klient mógł liczyć na fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji – począwszy od koncepcji, poprzez propozycję rozwiązania, wprowadzenie zgłoszonych zmian, uwag, finalne projekty wykonawcze, dokumentację powykonawczą, jakościową oraz techniczno-ruchową DTR.

Wróć do listy