Baza wiedzy

Zmiana sposobu przechowywania chemikaliów w mauzerach IBC 1000 litrów na zbiorniki magazynowe – kiedy to się opłaca?

Zmiana sposobu przechowywania chemikaliów w mauzerach IBC 1000 litrów na zbiorniki magazynowe – kiedy to się opłaca?

W wielu przedsiębiorstwach substancje niebezpieczne takie jak np. ług sodowy NaOH, kwas solny czy etanol, są magazynowane w zbiornikach typu IBC. W przypadku ich większych ilości (np. 100 szt. zbiorników, które są często postawione rzędami, jeden na drugim) warto rozważyć zmianę sposobu przechowywania na jeden duży zbiornik magazynowy. Często wynika to ze wskazań służb BHP lub jest podyktowane sugestią od strony klienta (by medium było dostarczane cysterną i przechowywane na zewnątrz). Kiedy to się opłaca i jakie korzyści mogą z tego płynąć? Już wyjaśniamy.

1. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o… pieniądze! Pierwsza ważna korzyść: optymalizacja kosztów

Jeśli przetwarzasz większe ilości substancji, warto przekalkulować co jest dla Ciebie bardziej opłacalne. Medium z cysterny jest znacznie tańsze ze względu na brak pośredników i możliwość zakupu hurtowego bezpośrednio od wytwórcy. Taki zakup możesz realizować np. raz w miesiącu, w związku z czym wystarczy tylko jedno tankowanie, a co za tym idzie – brak konieczności stosowania wózka widłowego, dodatkowej pracy operatora, a także godzin spędzonych na przeładunku i manewrowaniu IBC.

Należy pamiętać, że bywają substancje, które wymagają utrzymania właściwej temperatury, aby nie zmieniła ona swoich właściwości fizycznych (stężony ług sodowy). W tym celu w przypadku zbiorników IBC można stosować np. podgrzewacze pojemników (osłony termoizolacyjne). Przy dużych ilościach IBC może to generować dość duże koszty.

Dodatkowo pojedynczy duży zbiornik do magazynowania chemii wyposaża się w wannę wychwytującą, która zabezpiecza przed awaryjnym wyciekiem substancji. Pod kątem finansowym jest to o tyle korzystne, gdyż nie ma potrzeby zakupu wielu pojedynczych, innych wanien zabezpieczających czy tac pod mauzery, które bywają składowane w różnych konfiguracjach.

2. Kolejna, bardzo ważna kwestia – bezpieczeństwo

W przypadku pojedynczych mauzerów – zwłaszcza podczas rozładunku np. kilkudziesięciu sztuk z tira, piętrowania, ustawiania, zdejmowania zbiorników IBC itd., łatwo jest o ich uszkodzenie, pęknięcie i rozlanie agresywnego medium. W przypadku zbiorników magazynowych takie sytuacje praktycznie nie występują lub zdarzają się bardzo rzadko np. na skutek ciężkich, mechanicznych uszkodzeń. Zbiorniki wykonane z tworzywa są zgrzewane doczołowo, co zapewnia ich niezwykłą szczelność. Jeśli jednak dojdzie do nieprzewidzianych sytuacji ochronę stanowi np. drugi płaszcz zbiornika lub wanna wychwytowa.

Jeśli jednak zależy Ci na magazynowaniu substancji niebezpiecznych w zbiornikach IBC lub z różnych powodów nie możesz tego realizować w inny sposób, pamiętaj o tym, by stosować pod mauzery tace antyrozlewowe wysokiej jakości, od sprawdzonych dostawców. Elastyczne, słabej jakości tace z plandeki są niestety nietrwałe i mogą się rwać.

3. Zgodność z przepisami

W ostatnim czasie otrzymywaliśmy zapytania o zbiorniki magazynowe na substancje niebezpieczne (m.in. stężony ług sodowy NaOH 50%), w których już w pierwszym etapie pojawiały się pewne wątpliwości, m.in. „jak to jest z tym UDT?”. W jednym z przedsiębiorstw wynikało to z faktu, że dotychczas medium przechowywano w pojemnikach IBC, a ze względu na coraz większy nacisk od strony klienta rozważano ich zmianę na jeden duży zewnętrzny zbiornik magazynowy, do którego substancja byłaby dostarczana cysterną. W związku z tym pojawiły się wątpliwości jak podejść do tego tematu od strony wymogów prawnych, projektu itd.

Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących mówią o pojemności, zwłaszcza powyżej 1 m3.

4. Zmiana IBC na zbiornik magazynowy = lepsze warunki eksploatacji

Dozowanie medium do układów technologicznych jest znacznie łatwiejsze w przypadku zbiorników magazynowych wyposażonych w układ pompowy. Ponadto niezmienność prowadzonych procesów będzie zapewniona dzięki zachowaniu stałych parametrów temperaturowych przechowywanej substancji. W przypadku wspomnianego wcześniej ługu sodowego NaOH temperatura topnienia / krzepnięcia jest zależna od stężenia substancji – wynosi ona np. 12°C dla 50%, 1°C dla 30%, -23°C dla 20%. W dużych zbiornikach magazynowym stosuje się redundantne systemy ogrzewania, dzięki którym wyeliminowane zostaje ryzyko krystalizacji substancji, a zdublowana instalacja pozwala na ciągłą pracę nawet w przypadku gdy jeden z systemów ulegnie awarii, co ogranicza ewentualne przestoje.

Dodatkową korzyścią, jaką daje zastosowanie jednego dużego zbiornika magazynowego zamiast kilkunastu (kilkudziesięciu) mniejszych zbiorników IBC jest niewątpliwie oszczędność miejsca.

Wróć do listy